Kwestie związane z podatkami

Logowanie do portalu podatkowego

Podatki.gov.pl

Potwierdzenie aktywności numeru VAT (VIES)

Rejestr podatników VAT i rachunków bankowych

Generator mikrorachunku podatkowego

E-Urząd Skarbowy

Interpretacje podatkowe

Kalkulator odsetek podatkowych

Kwestie związane z kadrami i płacami

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Logowanie ZUS PUE

Generator Rachunku ZUS

Kalkulatory wynagrodzeń

Centralna ewidencja działalności gospodarczej

Wyszukiwanie podmiotu w KRS

Wyszukiwanie podmiotu w bazie REGON

Obsługa spółek w KRS

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Polska Klasyfikacja Działalności

Kursy walut NBP

Internetowy system aktów prawnych

Baza aktów Unii Europejskiej